Nowy poseł w więzieniu urzędować będzie ?

Warszawa, 8 stycznia 1930 r.

Frakcja komunistyczna w sejmie zwróciła się do następcy posła Henryka BITNERA – posła Arona SZPICBERGA, który uzyskał mandat poselski, lecz pozostaje nadal w więzieniu piotrkowskim, z depeszą, w której zawiadamia, że zgłosiła w sejmie wniosek z żądaniem uwolnienia go z więzienia.
Poseł Aron SZPICBERG piastować będzie mandat z okręgu łódzkiego.

Monitor Polski” przynosi postanowienie komisji wyborczej, że na miejsce posła Jana CICHECKIEGO (komunista) wstępuje poseł Wacław ROŻEK, burmistrz Sosnowca, a na miejsce generała Bolesława ROJI (Stronnictwo Chłopskie), który zrzekł się mandatu, wchodzi Tomasz CZERNICKI, adwokat z Zamościa.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org


Brak komentarzy: