Nadzieja na rozbudowę kolei na Wileńszczyźnie

Środa, 5 czerwca

Pan Minister Komunikacji inż. Alfons KÜHN powrócił 5 czerwca z kilkudniowej podróży inspekcyjnej w Dyrekcji Wileńskiej, którą odbył w towarzystwie dyrektora departamentu dr A. GAŁECKIEGO, inż. KOMARNICKIEGO, sekretarza Gustawa ROŻAŁOWSKIEGO i wyższych urzędników Dyrekcji Wileńskiej.
Pan Minister dokonał szczegółowej inspekcji dworców, urządzeń kolejowych i warsztatów na stacjach w Nowojelni, Nowoświęcianach, Łyńtupach, Zahaciu (stacja graniczna), Królewszczyźnie, Mołodecznie, Nowowilejce, Lidzie, Nowogródku i Baranowiczach.
W Nowogródku odbył Pan Minister konferencję z przedstawicielami miejscowych władz i społeczeństwa w sprawie budowy linii Słonim – Mołodeczno, a w szczególności jej odcinka Nowogródek – Nowojelnia, który ma być przerobiony z linii wąskotorowej na normalną. Ponadto Pan Minister dokonał inspekcji robót przy budowie linii Woropajewo – Druja.

Jeśli się nie mylę - plany pozostały planami.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
WILEŃSZCZYZNA
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE 1929
KOLEJE PRYWATNE I SAMORZĄDOWE
INWESTYCJE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: