Polskie samoloty komunikacyjne nad Niemcami

Środa, 6 listopada


     W środę 6 listopada nastąpiła wymiana not między Polską a Niemcami, będąca skutkiem podpisania umowy dwustronnej o żegludze powietrznej. Wymiana ta z dniem 21 listopada 1929 r. upoważnia niemieckie przedsiębiorstwa lotnicze, utrzymujące stałą komunikację na liniach Berlin – Gdańsk i Berlin – Królewiec, do przelotu nad Pomorzem. Z drugiej strony polskie linie lotnicze LOT mają prawo dokonywać przelotów nad terytorium niemieckim na liniach Warszawa – Gdańsk oraz Poznań – Katowice
Proponuję posty o podobnej tematyce:
LOTNICTWO
UMOWY MIĘDZYNARODOWE
NIEMCY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: