Roman Leszczyński, Kazimierz Przybyłowski - profesorowie ze Lwowa

Poniedziałek, 2 grudnia


     Pan Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy MOŚCICKI postanowieniem z dnia 2 grudnia 1929 roku zamianował docenta dermatologii i syfilidologii w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie


profesorem tytularnym na Wydziale Lekarskim tegoż Uniwersytetu.


      Pan Prezydent Rzeczypospolitej postanowieniem z dnia 5 grudnia 1929 r. zamianował docenta i zastępcę profesora w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie


profesorem nadzwyczajnym prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Umiejętności Politycznych tegoż Uniwersytetu.

Brak komentarzy: