Zamieszanie z parytetami wyborczymi

Środa, 30 października


OGŁOSZENIE
Państwowej  Komisji  Wyborczej
z dnia 30 października 1929 r.


W wykonaniu orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1929 r. L.W. 1755, 1756, 1757 i 1758/28, Państwowa Komisji Wyborcza postanawia:

  1. Uznać pana PŁAWSKIEGO Stanisława, lat 44, inżyniera w Wilnie, ul. 3 Maja 9-11, za wybranego posłem z listy państwowej Nr 2, Polska Partia Socjalistyczna P.P.S.
  2. Stwierdzić unieważnienie mandatu poselskiego pani Jadwigi MARKOWSKIEJ, lat 48, nauczycielki w Borysławiu, firma Premier, posłanki z listy państwowej Nr 2, Polska Partia Socjalistyczna P.P.S.
  3. Powołać jako posła z listy okręgowej Nr 2 Polska Partia Socjalistyczna P.P.S. W okręgu wyborczym Nr 64 Święciany pana Franciszka STĄŻOWSKIEGO, lat 48, kolejarza w Wilnie, ul. Kijowska 19.
  4. Uznać pana Andrzeja PLUTĘ, lat 58, rolnika w Szklarach za wybranego posłem z listy państwowej Nr 10, Stronnictwo Chłopskie.
  5. Stwierdzić unieważnienie mandatu poselskiego pana Henryka TOWARNICKIEGO, lat 46, przemysłowca we Lwowie, plac Smolki 5, posła z listy państwowej Nr 10, Stronnictwo Chłopskie.
  6. Powołać jako posła z listy okręgowej Nr 10 Stronnictwo Chłopskie w okręgu wyborczym Nr 47 Rzeszów pana Stanisława JANUSZA, lat 37, rolnika, Mokra Strona, powiat Przeworsk.

Przewodniczący: (---) Dutkiewicz
Członkowie:
(---) Hartglas,
(---) Sawicki,
(---) Kuczyński,
(---) Pużak,
(---) Wrona,
(---) Ks. Wyrębowski,
(---) Urbanowicz.


To nie koniec zamieszania. Minął weekend i pojawiło się NOWE OGŁOSZENIE


Proponuję posty o podobnej tematyce:
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: