Zakopane, jakie je chcieli miłośnicy widzieć

10 marca 1929


     W dniach 8 – 10 marca 1929 r. odbyła się w Zakopanem ankieta w sprawie rozwoju Zakopanego i innych letnisk i uzdrowisk w powiecie nowotarskim wraz z dawnym powiatem spisko – orawskim. Ankieta zwołana została przez Ministerstwo Robót Publicznych w porozumieniu z innymi zainteresowanymi Ministerstwami z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Związku Podhalan, popartej przez Urząd Gminny w Zakopanem.
      Do udziału w ankiecie zaproszone zostały urzędy i instytucje państwowe, samorządowe, naukowe, organizacje i stowarzyszenia społeczne, zakłady zdrowotne oraz osoby specjalnie z zagadnieniami rozwoju Zakopanego i Podhala dobrze obeznane.
W pierwszym dniu ankiety, poświęconej sprawom Podhala i Tatr, wygłoszono referaty: „Ochrona Tatr i pograniczne parki narodowe” przez prof. dr Walerego GOETLA, „Postulaty turystyki” przez prezesa Związku Polskich Towarzystw Turystycznych, Stanisława OSIECKIEGO, „Plan regionalny Podhala” przez inż. Karola STRYJEŃSKIEGO, „Postulaty w dziedzinie szkolnictwa na Podhalu” przez dyrektora gimnazjum im. Nowodworskiego w Krakowie, Jakuba ZACHEMSKIEGO, „Rozwój Podhala pod względem uzdrowiskowo – letniskowym” przez dyrektora szpitala powszechnego w Nowym Targu, dr Wilhelma THÜRSCHMIDA, „Sprawy komunikacyjne Podhala, postulaty w dziedzinie komunikacji drogowej, kolejowej, automobilowej, lotniczej, pocztowej itd” przez majora Bronisława ROMANISZYNA z koreferatem Tadeusza BUKOWIECKIEGO, z ramienia Krakowskiego Automobilklubu, „Ochrona swojszczyzny, przemysł ludowy na Podhalu, postulaty kulturalne ludności miejscowej i przyjezdnej”, przez dyrektora Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem prof. Juliusza ZBOROWSKIEGO.

      W drugim dniu ankiety, poświęconym sprawom Zakopanego, wygłosili referaty: inż. RUDOLF z ramienia Towarzystwa Urbanistów Polskich w zastępstwie prof. Antoniego JAWORNICKIEGO na temat „Sprawa zabudowy Zakopanego i urządzeń użyteczności publicznej”, koreferaty na ten sam temat: architekt Adam HEŁM – PIRGO i inż. OGIŃSKI imieniem urzędu gminnego w Zakopanem. Komisarz rządowy uzdrowiska w Zakopanem płk PIĄTKIEWICZ na temat „Ustrój władz w Zakopanem, postulaty z dziedziny administracji”, dr Józef ZYCHOŃ z ramienia Związku Lekarzy w Zakopanem na temat: „Sprawy sanitarne Zakopanego”, mjr Władysław ZIĘTKIEWICZ z ramienia Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i koreferent dr Stanisław FACHER z ramienia Polskiego Związku Narciarskiego, obaj na temat: „Zakopane jako stacja sportowa – z uwzględnieniem sportów letnich i zimowych”, wreszcie komisarz rządu PIĄTKIEWICZ na temat „Pogram inwestycyjny Zakopanego”.
 
     Trzeci dzień obrad ankiety poświęcony był sprawom innych letnisk i uzdrowisk w powiecie nowotarskim. Imieniem uzdrowiska Szczawnicy przemawiał poseł Adam STADNICKI, imieniem gminy Szczawnicy naczelnik gminy WĘGLARZ, imieniem Poronina – naczelnik MAJERCZYK, imieniem Związku Przyjaciół Bukowiny dr PAJERSKI, imieniem Koscielisk, zastępca wójta Stanisław NĘDZA – KUBINIEC, imieniem Witowa W. SIUTY.
Po każdym referacie odbywała się wyczerpująca dyskusja, w której brali udział zarówno przedstawiciele władz i urzędów państwowych, udzielając wyjaśnień, jak i przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, zakładów, interesowanych gmin oraz ludności góralskiej. Zarówno treść poszczególnych referatów, jak dyskusja oraz cały przebieg ankiety odznaczały się wysokim poziomem, głębokim ujęciem i gruntowną znajomością poruszanych zagadnień.
W niedzielę, 10 marca wieczorem, po przemówieniach programowych starosty nowotarskiego Stanisława SKALECKIEGO i wicewojewody krakowskiego dr Kazimierza DUCHA, oraz przemówieniach pożegnalnych prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, inż CZERWIŃSKIEGO, dr Józefa DIEHLA, imieniem Związku Przyjaciół Zakopanego, burmistrza Zakopanego WINNICKIEGO, prezesa Związku Górali KRZEPTOWSKIEGO, Naczelnik Wydziału Ministerstwa Robót Publicznych, inż. RAPPE zamknął ankietę, dziękując wszystkim referentom i delegatom oraz osobom indywidualnie do wzięcia udziału w ankiecie zaproszonym, za przyczynienie się do powodzenia i owocnej pracy ankiety.
      Wyczerpujący protokół ankiety, zawierający treść wygłoszonych referatów oraz odzwierciedlający przebieg dyskusji z podaniem wszystkich zgłoszonych w czasie ankiety wniosków i rezolucji, ogłoszony zostanie drukiem, nakładem Ministerstwa Robót Publicznych i rozesłany do wszystkich władz państwowych, zainteresowanych urzędów, instytucji i stowarzyszeń społecznych oraz do wszystkich osób, biorących udział w ankiecie.
      Na podstawie wyników ankiety, Rząd przystępuje do opracowania programu robót, niezbędnych do rozwoju Podhala i Zakopanego.

Brak komentarzy: