Takie tam różne kredyty na Powszechną Wystawę KrajowąUCHWAŁA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lipca 1929 r.

o dodatkowym kredycie na okres budżetowy od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. na cele związane z Powszechną Wystawą Krajową w Poznaniu.

Na podstawie art. 6 ustawy skarbowej na okres budżetowy 1929/30 (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 183) Rada Ministrów podwyższa w niżej wymienionych budżetach grupa A. „Administracja”, następujące kredyty na niecierpiące zwłoki wydatki, związane z Powszechną Wystawą Krajową:
a) część 5, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wydatki zwyczajne, dział 1, § nowo utworzony 11 „Organizacja i przyjęcie wycieczek zagranicznych na Powszechną Wystawę Krajową w Poznaniu o sumę 350.000 zł.:
b) część 10, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, wydatki zwyczajne, dział 1, § 10 „Subwencje” o sumę 1.300.000 zł;
c) część 13, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wydatki zwyczajne, dział 1, § 14 „Udział w Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu” o sumę 60.000 zł;
d) część 15, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, wydatki nadzwyczajne, dział 1, § 14 „Powszechna Wystawa krajowa w Poznaniu” o sumę 40.000 zł.


Prezes Rady Ministrów: (---) Świtalski

Proponuję posty o podobnej tematyce:
KREDYTY DODATKOWE
PEWUKA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: