Promocja 21 podporuczników Marynarki Wojennej

      15 sierpnia przed południem odbyła się w porcie wojennym w Gdyni na okręcie Rzeczypospolitej Polskiej „Bałtyk” promocja podchorążych szkoły marynarki wojennej na podporuczników. Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem odprawionym przez kapelana marynarki wojennej ks. SZACKIEGO, przed ołtarzem polowym, ustawionym na pokładzie i przybranym flagami narodowymi. W czasie mszy orkiestra marynarki wojennej odegrała szereg utworów religijnych. Po obu stronach ołtarza ustawili się w kilku szeregach podchorążowie oraz załoga ORP „Bałtyk”. Przed ołtarzem miejsca zajęli dowódca floty wojennej komandor Józef UNRUG w towarzystwie szefa sztabu dowództwa floty komandora Eugeniusza SOLSKIEGO, dowódcy garnizonu komandora Władysława FILANOWICZA oraz komendanta szkoły podchorążych komandora Karola KORYTOWSKIEGO. Rząd reprezentował starosta grodzki Władysław STANISZEWSKI. Na uroczystości obecni byli ponadto generalny dyrektor „Żeglugi Polskiej” pan Julian RUMMEL, konsul francuski w Gdyni Roger LE GOFF, przedstawiciel francuskiej misji flotowej w Polsce oraz rodziny promowanych.
      Na kilka minut przed nabożeństwem przybył na pokład okrętu, jako przedstawiciel Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, gen. Stanisław BURHARDT-BUKACKI , powitany dźwiękami hymnu narodowego.
      Po nabożeństwie przemówił do obecnych ks. kapelan Szacki, podkreślając, że dzień dzisiejszy łączy dwie uroczystości: rocznicę świetnego zwycięstwa nad bolszewikami i promocję nowego zastępu podchorążych marynarki.
      Następnie przemówił krótko po żołniersku do promowanych komendant szkoły, komandor Korytkowski, żegnając ich w kilku słowach imieniem szkoły, a zarazem podkreślając obowiązki, jakie ciążyć będą na nich, oficerach marynarki wojennej.
Po półgodzinnej przerwie 21 nowych podporuczników, przebrawszy się w galowe uniformy, stanęli ponownie na pokładzie; przed ich frontem stanął przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej, gen. Burhardt – Bukacki, który, powitawszy w serdecznych słowach nowych oficerów, wzniósł powtórzony przez wszystkich zebranych okrzyk na cześć Rzeczypospolitej Polskiej, Jej Prezydenta i Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Burzliwym okrzykom zebranych towarzyszyły dźwięki hymnu państwowego. Następnie Generał podszedł do podporucznika BORYSIEWICZA, prymusa szkoły, i w imieniu Pana Prezydenta wręczył mu cenną ozdobną szpadę oficerską. Na klindze znajdował się z jednej strony napis „Pierwszemu Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej porucznikowi Tadeuszowi Borysiewiczowi – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej”. Po wręczeniu szpady, Pan Generał przeszedł przed frontem nowych podporuczników, witając serdecznie każdego z nich z osobna. To samo uczynili dowódcy floty oraz wszyscy zebrani oficerowie.
      Uroczystość zakończyła się śniadaniem w salach kasyna oficerskiego marynarki wojennej w Gdyni.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
MARYNARKA WOJENNA
WOJSKO
GDYNIA, miasto wydz. w woj. pomorskim
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: