PKP - marcowy dzień powszedni

      W ciągu ostatniej doby 19 marca 1929 r. ruch we wszystkich Dyrekcjach Kolei Państwowych – normalny. Nieznaczne opóźnienia miały miejsce jeszcze w Dyrekcji Lwowskiej i Stanisławowskiej. Warunki atmosferyczne pozostają od kilku dni bez zmian, tak, że w dalszym ciągu nocą jest pogoda mroźna – dniem zaś słońce. Najzimniej było w ciągu ubiegłej doby w Dyrekcji Krakowskiej, gdzie mróz dochodził do – 12º. W tymże samym okręgu było równocześnie dniem najcieplej, bo + 12º. Dzięki pogodzie i przymrozkom nocnym stan lodów i wody w rzekach zadowalający.


       Wobec zażaleń organizacji rolniczych i handlowych na niedostateczne podawanie wytwórniom soli potasowych w Stebniku i Kałuszu (Małopolska) wagonów pod naładunek i przewóz nawozów sztucznych dla zasiewów wiosennych, Ministerstwo Komunikacji wyjaśnia, że z powodu niesłychanie trudnych warunków atmosferycznych (niebywałe mrozy, opady i zamiecie śnieżne) w lutym i pierwszych dniach marca stacja Kałusz była zamknięta dla ruchu od 11 do 24 lutego i powtórnie 10 i 11 marca, stacja zaś Stebnik od 10 do 26 lutego i od 11 do 13 marca. W tych więc okresach podawanie wagonów było niewykonalne. Od 24 lutego do 11 marca kolej podstawiła pod nawozy sztuczne: w Stebniku 326, a w Kałuszu 468 wagonów 15-tonowych, przy czym odsetek pokrycia zapotrzebowania wynosił w Stebniku 96%, a w Kałuszu 61%. Mniejsze pokrycie zapotrzebowania w Kałuszu spowodowane było przez ogólne trudności w Dyrekcji Stanisławowskiej, wywołane zamieciami śnieżnymi i utrudniony wskutek tego dowóz krytych wagonów próżnych, wobec konieczności oddawania pierwszeństwa wagonom ładownym, zaległym z okresu zamknięcia ruchu. W celu przyspieszenia i usprawnienia przewozu nawozów sztucznych, Ministerstwo Komunikacji poleciło ładować je poza kolejnością i zarządziło przesyłanie próżnych wagonów z innych dyrekcji do Dyrekcji Lwowskiej i Stanisławowskiej.

      W Dyrekcji Wileńskiej 18 marca 1929 r. o godz. 4.55 w pociągu osobowym na linii Juchniewicze – Pińsk wykoleiły się 3 ostatnie wagony wskutek pęknięcia szyny w dwóch miejscach. Równocześnie w ostatnim wagonie stwierdzono zerwanie łącznika. Wypadek nie pociągnął za sobą ofiar w ludziach, ani większych strat materialnych. Śledztwo w toku.

Brak komentarzy: