Fundacja Sztabińska

poniedziałek, 13 maja 1929

SZTABIN
 

OGŁOSZENIE
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 13 maja 1929 r.
w sprawie statutu „Fundacji Sztabińskiej”.

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i o zatwierdzaniu zapisów i darowizn (Dz. U. R. P. Nr 15, poz. 215) podaje się niniejszym do wiadomości, że Pan Minister Spraw Wewnętrznych decyzją z dnia 11 maja 1929 r. wydaną na podstawie art. 17, 11 i 7 tegoż dekretu, nadał statut „Fundacji Sztabińskiej ś. p. Karola hr. Brzostowskiego”, którego majątek znajduje się w gminie Sztabin, w powiecie augustowskim, województwie białostockiem.
Stosownie do art. 21 powołanego wyżej dekretu, w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 373), osoby zainteresowane mogą wymienioną decyzję Pana Ministra Spraw Wewnętrznych zaskarżyć do Najwyższego Trybunału Administracyjnego w terminie dwumiesięcznym, licząc od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Polskim”.
Statut fundacji osoby zainteresowane mogą przeglądać w Wydziale Administracyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w godzinach urzędowych.

Za Ministra Spraw Wewnętrznych: Naczelnik Wydziału Administracyjnego (---) Okulicz.Proponuję posty o podobnej tematyce:
FUNDACJE
SZKOLNICTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: