Ale się na PKP przynajmniej walczyło

piątek, 4 października 1929     W związku z opóźnieniami, jakich doznają niektóre pociągi na Polskich Kolejach Państwowych, Pan Minister Komunikacji Alfons Kühn polecił wysłać do wszystkich Dyrekcji kolejowych obszerny okólnik, w którym zwraca się uwagę Panów Dyrektorów Kolei Państwowych na konieczność przeprowadzenia jak najostrzejszej walki z opóźnieniami pociągów. W tym celu okólnik poleca pilne śledzenie przyczyn opóźnień pociągów i wydanie szczegółowych zarządzeń, które by tym opóźnieniom zapobiegały, specjalnie zaś na liniach, które nie są przeciążone nadmierną pracą, co by mogło w pewnej mierze usprawiedliwiać nieregularności ruchu kolejowego.

      Znaczny wzrost ruchu towarowego i osobowego, jaki wykazuje statystyka, sprawił, iż Polskie Koleje walczyć muszą na niektórych najbardziej przeciążonych odcinkach z olbrzymimi trudnościami. Niektóre linie przy dopuszczalnym obciążeniu nie wyższym niż 90%, wykorzystywane są w swej przelotowości od 95 do 97%, a więc ponad miarę dopuszczalną.
      Dotyczy to zwłaszcza odcinków takich jak: Piotrków – Częstochowa, Kutno – Toruń, Herby – Hanulin i Warszawa – Otwock. Zbytnie przeciążenie linii powoduje, iż z najbłahszych nawet przyczyn wynikają komplikacje, a co za tym idzie opóźnienia pociągów. Brak większych nakładów inwestycyjnych nie pozwala na razie na intensywniejszą rozbudowę sieci, stosownie do wymagań wzmożonego ruchu.
      Z jakimi trudnościami walczyć muszą koleje, może służyć jako przykład, stacja główna w Warszawie. Na stację tę w godzinach rannych przychodzi 25 pociągów pasażerskich w odstępie 7 i pół minuty przy czterech tylko torach przejściowych i konieczności wyciągania w przeciwnym kierunku próżnych składów, co stwarza nader trudną sytuację i przy najmniejszym opóźnieniu pociągu pociąga za sobą łańcuch dalszych opóźnień wskutek braku wolnych torów. Trudności te rozwiąże przebudowa węzła warszawskiego i nowy centralny dworzec, przystosowany do wzmożonego ruchu. Jednakże przebudowa węzła warszawskiego nie może być przeprowadzona w szybkim tempie, ze względu na brak większych kredytów inwestycyjnych.Proponuję posty o podobnej tematyce:
CIEKAWOSTKI 1929
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE 1929
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
 


Brak komentarzy: