Stefan Sieczkowski - nowy Podsekretarz Stanu w Min. Sprawiedliwości

Sobota, 19 stycznia 1929


Pałac Raczyńskich - Ministerstwo Sprawiedliwości


     Pan Prezydent Rzeczypospolitej postanowieniem z dnia 19 stycznia 1929 r. zamianował prokuratora Sądu Najwyższego

Stefana SIECZKOWSKIEGO 

Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Proponuję posty o podobnej tematyce:
RZĄD PREMIERA BARTLA
AWANSE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: