Stefan Hubicki - Rząd coraz bardziej wojskowy

Pan Prezydent Rzeczypospolitej postanowieniem z dnia 25 września 1929 r. zamianował Generała Stefana Hubickiego, Komendanta Szkoły Sanitarnej w Warszawie, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej w III stopniu służbowym.

Gen. Hubicki - od 1930 już pełny Minister
 

Proponuję posty o podobnej tematyce:
RZĄD ŚWITALSKIEGO
AWANSE
WOJSKO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
 

Brak komentarzy: