Fundacja Smogulecka 1929-05-28

      We wtorek 28 maja 1929 roku rano wyjechał Pan Prezydent Rzeczypospolitej w towarzystwie Wojewody poznańskiego Piotra Dunin-Borkowskiego, Szefa Kancelarii Cywilnej dr Lisiewicza, syna, Radcy Michała Mościckiego oraz adiutantów, majora Jurgielewicza i kapitana Bolesława Suszyńskiego, na zwiedzanie fundacji Smoguleckiej. Po drodze witano Pana Prezydenta Rzeczypospolitej uroczyście w Wągrowcu, gdzie do Dostojnego Gościa przemówił miejscowy burmistrz w otoczeniu przedstawicieli władz miejskich. Pan Prezydent Rzeczypospolitej wysiadł z auta i przeszedł przed frontem drużyn przysposobienia wojskowego, ustawionych na rynku. Następnie udał się do Gołańczy, gdzie również ludność, zgromadzona tłumnie na rynku, witała entuzjastycznie Pana Prezydenta, wznosząc na Jego cześć okrzyki. Wzdłuż całej drogi wzniesiono szereg bram triumfalnych, a dziatwa szkolna we wszystkich miejscowościach obrzucała auto Pana Prezydenta Rzeczypospolitej kwiatami i wznosiła entuzjastyczne okrzyki.
      W Smogulcu powitał Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Pan Bohdan Hutten-Czapski, twórca fundacji, oraz rektorowie uniwersytetu i politechniki Warszawskiej – Panowie Przychocki i Świętosławski, jako kuratorowie fundacji smoguleckiej. Fundacje tę przeznaczył Pan Hutten-Czapski na cele naukowe obu uczelni. Warunki przyjęcia wspomnianej fundacji zostaną ustalone w drodze ustawodawczej. Po obejrzeniu całej fundacji wziął Pan Prezydent Rzeczypospolitej udział w śniadaniu, wydanym na cześć Dostojnego Gościa i Jego otoczenia przez Pana Hutten-Czapskiego, po czym nastąpił powrót do Poznania.

Fundacja smogulecka została prawnie stworzona na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1930 r. o fundacji Smoguleckiej imienia Bogdana Hutten-Czapskiego (Dz. U. Nr 76, poz. 596).


Smogulec - Kościół Św. Katarzyny


Brak komentarzy: