Ppłk Witold KOMIEROWSKI DOWÓDCĄ 41 PP; Witosław PORCZYŃSKI - 10 Pułku Ułanów

Płk Władysław LANGNER

 

Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych nr 3 z 29 stycznia 1929 r.

Minister spraw wojskowych mianował:

płk LANGNER Władysław Aleksander, dca piechoty dywizyjnej 12 DP – szefem Biura Ogólno – Administracyjnego MSW;
ppłk KOMIEROWSKI Witold Adrian Roger – dowódcą 41 Pułku Piechoty;
ppłk dyplomowany PORCZYŃSKI Witosław – dowódcą 10 Pułku Ułanów;
ppłk KOMOROWSKI Tadeusz – dowódcą 9 Pułku Ułanów;

Minister przeniósł:
z korpusu oficerów saperów kolejowych do korpusu oficerów inż. i sap.:
płk dyplomowany KOZŁOWSKI Marian;
płk KOLANKOWSKI Mikołaj;
płk dyplomowany inż. PRZYBYLSKI Marian Emil;
płk SPETT Alfred;
płk dyplomowany SZYCHOWSKI Aleksander Henryk;
ppłk ORKISZ Michał Antoni;
ppłk dyplomowany BATYCKI Wiktor Adam;
ppłk dyplomowany inż. BOBKOWSKI Aleksander;
ppłk inż. CZAYKA Edmund;
ppłk ZARZYCKI Adam Stanisław
ppłk inż. KOWALSKI Kazimierz;
ppłk inż HAMPEL Jan;
ppłk WIONCZEK Józef;
ppłk GROSSER Otton;

z korpusu oficerów administracyjnych i intendentury do korpusu oficerów administracyjnych piechoty:
płk WIR KONAS Alojzy do dyspozycji dcy DOK IX;
ppłk dyplomowany WALEWSKI Stanisław na stanowisko zcy dcy 2 Pułku Piechoty Legionowej;

przeniesiono:
ppłk CZYŻ Henryk z 10 Pułku Saperów na stanowisko zcy szefa 10 Okręgu Szefostwa Budowl.
Płk PIĄTKOWSKI Mieczysław ze stanowiska dcy 1 Dywizjonu (?) żandarmerii do Wojskowego Instytutu Geograficznego;
płk GOLIŃSKI Franciszek z komendanta PKU Rawa Ruska na stanowisko inspektora poboru DOK IX;
ppłk dyplomowany KWIATKOWSKI Tadeusz Władysław z komendanta PKU Kraków na stanowisko inspektora poboru DOK V;
ppłk SERAFINOWICZ Eustachy z komendanta PKU Szamotuły na stanowisko inspektora poboru DOK IV;
ppłk dyplomowany GIŻEJEWSKI Ernest z Oddziału IV Sztabu Głównego na stanowisko delegata Sztabu Głównego przy Dyrekcji PKP w Stanisławowie;
płk dyplomowany KOCIUBA Gabriel z komendanta PKU Warszawa IV na stanowisko inspektora poboru DOK III;
płk POŹNIAK Wiktor z komendanta PKU Łomża na stanowisko inspektora poboru DOK X;
ppłk dyplomowany KAWECKI Tadeusz z PKU Lwów na stanowisko komendanta PKU Kołomyja II;
ppłk dyplomowany UJEJSKI Stanisław z Departamentu Lotnictwa MSW na stanowisko komendanta Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa;
ppłk ZAPOLSKI Jerzy z Departamentu Uzbrojenia MSW na stanowisko zcy kierownika Wojskowych Zakładów Zaopatrzenia Uzbrojenia;
płk SIKORSKI Bolesław z Departamentu Uzbrojenia MSW na stanowisko kierownika Wojskowych Zakładów Zaopatrzenia Uzbrojenia;

Przydzieleni:
ppłk dyplomowany PERKOWICZ Edward z 81 PP do Wojskowego Biura Historycznego jako zastępcy szefa;
Przeniesieni z K.O.P.:
płk PERESWIET SOŁTAN Konstanty na stanowisko dcy 30 Pułku Piechoty;

Przeniesieni w stan spoczynku:
ppłk WINNICKI Mikołaj;
ppłk NARKUSKI MONIWID Władysław;
płk dypl. inż. BAJER Michał;
płk WYSPIAŃSKI Stefan Władysław Julian;
ppłk RADA Rajmund;
ppłk DZIEKANOWSKI Karol Jan;
ppłk SCHLOEGL Edward;
ppłk SZUMSKI Stanisław;
ppłk BZOWSKI Władysław;
ppłk JACKOWSKI Kazimierz I;
ppłk RYŻ Jan;
ppłk NAGÓRZAŃSKI Włodzimierz;
ppłk KOWALSKI Kazimierz I;
ppłk JABŁOŃSKI Bohdan I;
ppłk WSZEBOR Stanisław;
ppłk SOSNKOWSKI Kazimierz;
ppłk BOHUS Edmund;
ppłk RADWIŁŁOWICZ Dymitr;
płk dypl. BOBICKI Leon;
ppłk LISZKA Otton Karol;

Proponuję posty o podobnej tematyce:
WOJSKO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: