Awanse: Roman BORZĘCKI, Adam AJDUKIEWICZ, Juliusz ULRYCH, Bohdan HULEWICZ i inni

ULRYCH Juliusz (tutaj porucznik jeszcze)

Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych
Nr 1 z 1929 r. 4 stycznia 1929 r.

Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej nadano stopień pułkownika podpułkownikom:

w korpusie oficerów piechoty:
LAWICZ Wilhelm, dyplomowany
SOKÓŁ SZAHIN Mieczysław,
SADOWSKI Jan III, dyplomowany,
BARDEL Maciej Euzebiusz, dr dyplomowany,
BORZĘCKI Roman, dyplomowany,
ŚWITALSKI Stanisław, dyplomowany,
AJDUKIEWICZ Adam, dyplomowany,
RYMKIEWICZ Mieczysław II,
ULRYCH Juliusz, dyplomowany,
ĆWIERTNIAK Stefan Józef, dyplomowany,
MYSZKOWSKI Aleksander, dyplomowany,
SURÓWKA Edward,
FURGALSKI Teodor, dyplomowany,
MAZURKIEWICZ Tomasz,
HOZER Kazimierz,
MISIĄG Ignacy,

w korpusie oficerów kawalerii:
PYTLEWSKI Jerzy,
SZUSZKIEWICZ Antoni,

W korpusie oficerów artylerii:
CYBULSKI Wincenty Edward,
DĘBSKI Leon,
SCHÄTZEL Tadeusz, dyplomowany.

W korpusie oficerów żandarmerii:

w korpusie oficerów kontrolerów:
ABCZYŃSKI Henryk,

w korpusie oficerów sanitarnych: (grupa lekarzy):
WIĘCKOWSKI Antoni Stanisław dr,
STROŃSKI Bronisław dr,

w korpusie oficerów marynarki wojennej stopień komandora komandorowi – porucznikowi
FRANKOWSKI Stefan II, dyplomowany.

Brak komentarzy: