Gmina Kamionka zmienia powiat z dolińskiego na skolski

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1929 r.
o zmianie granic powiatów dolińskiego i skolskiego w województwie stanisławowskim.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austro – węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austro – węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. P. Nr 64, poz.400) zarządza się, co następuje:

§ 1. Gminę wiejską Kamionka wyłącza się z powiatu dolińskiego w województwie stanisławowskim i włącza się do powiatu skolskiego w tymże województwie.

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1929 r.

Prezes Rady Ministrów:
w zastępstwie Minister Sprawiedliwości:
(---) Stanisław Car.
Minister Spraw Wewnętrznych:
(---) Sławoj Składkowski.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – ZMIANY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
 

Brak komentarzy: