Czerwcowe nominacje ministerialne

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy MOŚCICKI postanowieniem z dnia 12 czerwca 1929 r. mianował:


Ppłk dyplomowanego, Szefa Sztabu IX Korpusu Wojska Polskiego
Kazimierza STAMIROWSKIEGO
Dyrektorem Departamentu do odwołania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Radcę ministerialnego
Dyrektorem Departamentu w Ministerstwie Skarbu.

Radcę ministerialnego
Witolda SUCHODOLSKIEGO
Dyrektorem Departamentu w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
AWANSE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: