Pułkownicy Władysław BORTNOWSKI, Wacław PIEKARSKI, Stefan ROTARSKI , Rudolf KAWIŃSKI oficerami sztabu GISZ

Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 44 z 14 października 1926 r.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych
Na podstawie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 sierpnia 1926 r. o sprawowaniu dowództwa nad Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju i o ustanowieniu Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych wyznaczam:

Do Inspektorów Armii i Generałów do prac przy GISZ na stanowiska I oficerów sztabu:
płk dypl. Władysław BORTNOWSKI do gen. broni Lucjana Żeligowskiego;
ppłk dypl. Wacław PIEKARSKI do gen. dywizji Jana Romera;
płk dypl. Mieczysław BORUTA – SPIECHOWICZ do gen. dywizji Edwarda Rydza – Śmigłego;
płk dypl. Stefan ROTARSKI do gen. Aleksandra Osińskiego;
ppłk dypl. Stefan ROWECKI do gen. dywizji Józefa Rybaka;
płk dypl. Rudolf KAWIŃSKI do gen. Leonarda Skierskiego;
ppłk dypl. Władysław POWIERZA do gen. Wacława Fary;
ppłk dypl. Maciej BARDEL do gen. dywizji Mieczysława Norwid-Neugebauera;
ppłk dypl. Józef ZBORZIL do gen. brygady Juliusza Rómmla;
ppłk dypl. Wojciech PIETRAS do gen. brygady Gustawa Orlicz-Dreszera;
ppłk dypl. Stanisław ŚWITALSKI do gen. brygady Stanisława Burhardt-Bukackiego;
ppłk dypl Adam KORYTOWSKI do gen. brygady Stefana Dąb-Biernackiego;


Proponuję posty o podobnej tematyce:
WOJSKO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: