Pan Marszałek na cztery dni przed Victorią czasu na głupstwa nie ma czasu i ochoty

Oświadczenie Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO o konferencji w Belwederze odbytej 9 maja 1926 r.

W rozmowie z Panem Prezydentem i p. Władysławem GRABSKIM zostałem zapytany o sprawy wojskowe w związku z możliwością sformowania gabinetu przez p. Władysława GRABSKIEGO. Stwierdziłem, że sytuacja każdego ministra spraw wojskowych jest bardzo trudna właśnie ze względu na to, że obejmować musi następstwa gospodarki wojskowej po gabinecie p. Władysława GRABSKIEGO. Sądzę więc, że każdy z ministrów tego resortu szukać musi w trudnościach swych jakichkolwiek gwarancji ze strony premiera, aby zabezpieczyć interesy moralne i materialne wojska.
Co się tyczy nowych prac o najwyższych władzach wojskowych, stwierdziłem, że nie miałem do nich wglądu i zatem nic pozytywnego o nich powiedzieć nie jestem w stanie.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org


Brak komentarzy: