Generałowie: Edmund KESSLER, Mariusz ZARUSKI, Leonard SKIERSKI, Płk Tadeusz KURCJUSZ


Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 12 z 3 marca 1926 r.

Prezydent Rzeczypospolitej zezwolił na przyjęcie i noszenie odznaczeń cudzoziemskich:

gen. broni ROZWADOWSKI Tadeusz – Krzyż Komandorski z Gwiazdą czechosłowackiego orderu Lwa Białego;
gen. dywizji SIKORSKI Władysław – Wielka Wstęga czechosłowackiego orderu Lwa Białego;
gen. dywizji HALLER Stanisław - Krzyż Komandorski z Gwiazdą czechosłowackiego orderu Lwa Białego;
gen. dywizji SKIERSKI Leonard - Krzyż Komandorski z Gwiazdą czechosłowackiego orderu Lwa Białego;


gen. brygady KESSLER Edmund - Krzyż Komandorski czechosłowackiego orderu Lwa Białego;
gen. brygady SZPAKOWSKI Edward - Krzyż Komandorski czechosłowackiego orderu Lwa Białego;
gen. brygady ZARUSKI Mariusz - Krzyż Komandorski czechosłowackiego orderu Lwa Białego;
płk dypl. ANDERS Władysław - Krzyż Oficerski czechosłowackiego orderu Lwa Białego;
płk KURCJUSZ Tadeusz - Krzyż Oficerski czechosłowackiego orderu Lwa Białego;
płk dypl. BAJER Michał - Krzyż Oficerski czechosłowackiego orderu Lwa Białego;
płk KUKOWSKI Maksymilian - Krzyż Oficerski czechosłowackiego orderu Lwa Białego;
płk dypl. REGULSKI Bronisław - Krzyż Oficerski czechosłowackiego orderu Lwa Białego;
ppłk dypl. BOCIAŃSKI Ludwik – Krzyż Komandorski orderu Korony Rumunii;
ppłk dypl. BOŁTUĆ Mikołaj - Krzyż Komandorski orderu Korony Rumunii;


ppłk KWIATKOWSKI Remigiusz - Krzyż Oficerski czechosłowackiego orderu Lwa Białego;
ppłk dypl. PIEKARSKI Wacław - Krzyż Oficerski czechosłowackiego orderu Lwa Białego oraz Krzyż Komandorski orderu Korony Rumunii ;
mjr dypl. BORKOWSKI Zygmunt - Krzyż Oficerski orderu Korony Rumunii;
mjr MAZANEK Kazimierz - Krzyż Oficerski orderu Korony Rumunii oraz Krzyż Oficerski czechosłowackiego orderu Lwa Białego;
mjr MICHALSKI Stefan - Krzyż Oficerski orderu Korony Rumunii;
mjr dypl. RUDNICKI Tadeusz - Krzyż Oficerski orderu Korony Rumunii;
mjr dypl. TRAPSZO Tadeusz - Krzyż Oficerski orderu Korony Rumunii;
mjr ŻYBORSKI Tadeusz - Krzyż Oficerski czechosłowackiego orderu Lwa Białego;

Proponuję posty o podobnej tematyce:
ODZNACZENIA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: