Księża Mikołaj BOJANEK i Kazimierz SZEFER oraz rabin Józef MIESES udekorowani

Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1923 r. o ustanowieniu „Krzyża Zasługi” (Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 438)
otrzymali po raz pierwszy ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI za zasługi na polu religijno – narodowego wychowania żołnierza:
ksiądz kanonik Mikołaj BOJANEK,
ksiądz senior naczelny kapelan Kazimierz SZEFER (naczelny kapelan wyznania ewangelicko – reformowanego Wojska Polskiego),
naczelny rabin Wojska Polskiego dr Józef MIESES.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
WOJSKO
ODZNACZENIA
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: